Ja siga per a la construcció com per al manteniment d’infraestructures.

Des dels seus inicis, Pavasal s’ha preocupat per comptar amb maquinària i equips de primera qualitat per a oferir el millor servici especialitzat al mercat. Per això, Pavasal compta amb un dels parcs de maquinària més ampli i modern del sector. Uns dels mitjans propis que li permeten escometre qualsevol tipologia d’obra o servici públic, des de la construcció civil i industrial al manteniment d’infraestructures o espais que requerisquen una gestió especialitzada, com puguen ser les platges. Per a la gestió, manteniment i actualització de la flota de vehicles i maquinària, Pavasal compta amb operaris/ies especialitzats/ades i amb un taller propi. Així mateix, el parc de maquinària es troba distribuït entre les principals delegacions de la companyia, per poder escometre amb rapidesa el servici que es precise.

Valencia