• 50´s

  Durant la dècada dels cinquanta, Pavasal es constitueix com a Societat anònima i amplia les seues línies de negoci, entrant en l’àmbit de la construcció d’infraestructures civils.

 • 60´s


  A finals dels anys seixanta, Pavasal centra el seu àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana i les seues províncies limítrofes i consolida la seua posició com a empresa de referencia en la construcció d’autovies, carreteres i vies urbanes.

 • 70´s

  Amplia la seua activitat en l’Obra Pública: i licita i executa obres hidràuliques, grans infraestructures i conservació de carreteres.

 • A l´actualitat

  Des de els 80 fins als nostres dies, l’activitat de Pavasal compren la construcció i manteniment de tot tipus d’infraestructures civils i industrials, ja siguen publiques o privades, grans obres o xicotetes actuacions de conservació.