OBRA CIVIL

AVANTATGES COMPETITIVES

Pavasal compta amb més de 70 anys d’experiència en el sector de l’obra pública. Els seus treballs abasten la construcció i la conservació de tot tipus d’infraestructures civils, tals com carreteres, autovies, ferrocarrils, ports, obres hidràuliques o ponts. Així mateix, Pavasal és una companyia de referència nacional en el camp de la pavimentació i asfaltat de carreteres.
A més del seu profund coneixement del sector i de la qualitat amb la qual executa els seus projectes, Pavasal aporta entre els seus avantatges competitius, un ampli parc de mitjans propis, maquinària, flota de vehicles especialitzats, plantes d’aglomerat i pedreres des de les quals obtenir la matèria primera amb la qual atendre amb rapidesa qualsevol servici. A més, la companyia compta amb una plantilla de prop de 200 treballadors/es especialitzats/ades en la conservació d’infraestructures.
Encara que concentra la seua labor principalment en la Comunitat Valenciana i regió de Múrcia, àrees que atén des de les seues delegacions de València, Alacant, Castelló, Múrcia i Oliva, Pavasal té experiència en tot el territori nacional, i compta amb seus en Madrid i Castella la Manxa.