Valencia

REURBANITZACIÓ C/PUERTO RICO I ADJACENTS, BARRI RUSSAFA

VALÈNCIA

Client

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT

Pressupost

7.325.648,74

Any

2009 – 2012