CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

MUSEROS (VALÈNCIA)

Client

FONTESTAD, S.A.

Termini:

12 mesos

Any

2013 – 2014

Característiques

Soleres de 20 cm de gruix: 57.000 m2.
Obra executada en col·laboració amb ELIT