Valencia

OBRA CIVIL NOVA PLANTA RECUPERACIÓ DISSOLVENT

ALZIRA (VALÈNCIA)

Client

AMCOR FLEXIBLES, S.L.U.

Termini:

5 mesos

Any

2013-2014

Característiques

Moviment de terres i urbanització
800 m de xarxes soterrades
Cimentació, estructures (1.500 m² de murs de formigó armat), acabats i fusteria metàl·lica
Obra civil de la nova Unitat de Recuperació de Solvents i de la Planta de Nitrogen, format per equips recolzats directament sobre les fonamentacions executades o sobre pedestals de formigó armat.