Qualitat

Pavasal compta amb rigoroses polítiques de qualitat, d’innovació, de respecte al medi ambient i de seguretat, i compta amb les certificacions més exigents en aquests àmbits.

Qualitat

Des dels seus inicis, Pavasal ha volgut que el seu treball es distingís per la qualitat del seu treball i servici. Aquest afany pel treball ben fet és reconegut al nostre sector i pels nostres clients com un valor diferencial de la companyia. De la mateixa manera, l’actual mercat de la construcció es caracteritza pel nivell creixent d’exigència dels servicis requerits, cosa que ens obliga a competir innovant i assumint un desenvolupament constant de millores als nostres servicis i processos productius.

Medi ambient

Pavasal dedica tots els recursos necessaris de l’organització per a garantir que, quant a la seua naturalesa i magnitud, tots els productes, servicis i activitats portades a terme siguen respectuoses amb el medi ambient. Per això s’ha establert un Sistema de Gestió Mediambiental, basat en la Norma UNE-EN-ISO 14001, en el que es compromet a incorporar i desenvolupar permanentment, a través del seu departament de I+D, innovacions que reduïsquen l’impacte ambiental

Seguretat Laboral

Compromesa amb la seguretat i la salut de la plantilla, Pavasal dedica els recursos necessaris per a garantir que totes les activitats que porte a terme eviten produir riscs innecessaris o el deteriorament de la salut dels seus treballadors i treballadores. Per a la companyia és essencial tant garantir el compliment dels requisits legals i reglaments de seguretat i salut en el treball, com aconseguir el grau més gran possible d’implicació dels recursos humans.

Certificat ENARILA OHSAS

Certificat IDI

Certificat ISO 14001

Certificat ISO 9001

Certificat d’Igualtat