URBANITZACIÓ I FERMS

EXPERIÈNCIA I VISIÓ GLOBAL

Pavasal aporta als seus servicis d’urbanització el coneixement que li atorga la seua llarga experiència a l’obra pública i privada, això com en la conservació i pavimentació d’autovies, carreteres i vies urbanes.

La seua plantilla està especialitzada en els distints servicis que participen en la urbanització i està acostumada a treballar amb visió global. A més, Pavasal compta amb una amplia gama de mitjans tècnics i amb les instal·lacions necessàries per a proveir a les seues obres dels recursos necessaris, des de pedreres per al subministrament d’àrids fins a plantes d’aglomerats, així com d’un parc de maquinària que li permet abastar qualsevol tipologia d’obra.

Encara que concentra la seua principal llavor en la Comunitat valenciana i la Regió de Múrcia, àrees que atén des de les seues delegacions de València, Castelló, Múrcia i Oliva, Pavasal té experiència en pràcticament tot el territori nacional, i compta amb seus a Madrid i Castella la Manxa.