Valencia

CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL  | CONSTRUCCIÓ | INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

AMPLIACIÓ DE NAU PER A VEHICLES DE BOMBERS EN PARC DE SEGURETAT

CARTAGENA (MÚRCIA)

Client

AJUNTAMENT DE CARTAGENA

Pressupost

210.924,11

Termini

3 mesos

Any

2014

Característiques:

Superfície construïda 200 m2
Estructura metàl·lica 14.200 kg acer laminat S275JR i A-42b
Tancament amb panell prefabricat de formigó de e=12 cm
Coberta amb xapa d’acer