ADEQUACIÓ SOLERA NAU INDUSTRIAL

CHESTE (VALÉNCIA)

Client

THOMAS ALQUILER, S.L.

Termini

8 setmanes

Any

2014-2015

Característiques

Demolició de solera existent i construcció nova solera armada i=30 cm (1.500 m2)
Reposició de la xarxa de sanejament (150 ml canonada PVC d=160 mm)
Execució de fossat per a la implantació d’equips
Instal·lació de xarxa de terres en tot el perímetre