Valencia

CONSTRUCCIÓ  | CONSTRUCCIÓ |SECTOR AGROALIMENTARI

CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA

MUSEROS (VALENCIA)

Client

FONTESTAD, S.A.

Termini:

12 mesos

Any

2013 – 2014

Característiques

Superfície construïda: Nau 51.600 m2, Parcel·la 94.400 m2.
Cimentació amb sabates superficials ‘in situ’ i pilots prefabricats.
Estructura mixta, amb elements de formigó prefabricat i 2.100 Tn d’acer laminat.
Coberta metàl·lica tipus Deck: 45.700 m2.
Tancament amb panells prefabricats de formigó: 23.500 m2
Soleres de 20 cm de gruix: 57.000 m2.
Instal·lació de lampisteria i solar-tèrmica
Urbanització exterior
Obra executada en col·laboració amb ELIT