Valencia

PLANTA DESNITRIFICADORA

DAIMUZ (VALÈNCIA)

Client

FRANCISCO MOLTÓ BENIMELI, S.L.

Termini:

6 mesos

Any

2013-2014

Característiques:

Edifici de control de 225m2 d’estructura metàl·lica amb tancaments de panell de formigó prefabricat.
Dipòsit d’emmagatzematge d’aigua desnitrificada de capacitat de 1.400m3 sobre la rasant actual, de formigó armat, formant una planta rectangular de 5,50m d’altura.
Instal·lació de sistema d’osmosi inversa de 2 línies de producció d’aigua osmotitzada, amb producció final de 30,50m3/h cadascuna.
Estació de bombament.