ADECUAC. CAMPS FUTBOL, PISTA ATLETISME I CONSTRUC. VESTUARIS POLIESPORTIU EL TERÇ

ALAQUÁS (VALÈNCIA)

Client

AJUNTAMENT D’LAQUÁS

Pressupost

5.340.975,00

Any

2009