Pavasal

Dècades de 1940 i 1950: fundació i primers anys.
PAVASAL HISTORIA 2

PAVASAL va ser fundada en 1943 per José Luis de Quesada Pérez, amb el nom de Pavimentos de Asfalto y Alquitrán José Luis de Quesada. Hereu d’una xicoteta indústria familiar de destil·lació de quitrà que li proporcionava la matèria primera, l’empresari es va introduir durant la postguerra en l’àmbit de la pavimentació de carreteres.

Dècades de 1960 i 1970: temps de creixement.
PAVASAL HISTORIA 5

Gràcies al caràcter emprenedor, tenaç i innovador del seu fundador, l’empresa va evolucionar durant els anys 1950 i 1960, incorporant avanços tècnics avantguardistes a Europa i posicionant-se com a referent nacional en carreteres i paviments.

Amb l’audaç compra en 1962 de la primera planta de fabricació d’aglomerat asfàltic en calent, i les que van seguir, l’empresa es va situar entre els principals fabricants nacionals de mescles asfàltiques.

Dècades de 1980 i 1990: Pavasal amplia la seua activitat a l’obra civil i es consolida en el sector.
PAVASAL HISTORIA 6

En les dècades de 1980 i 1990 PAVASAL va ampliar els seus horitzons abastant l’execució d’obres civils de gran importància. Això va suposar un important salt qualitatiu i l’impuls definitiu per a convertir-se en la major empresa del seu sector en la Comunitat Valenciana.

Dècada de 2000 i 2010: l’empresa diversifica els seus negocis. Naix Grup Pavasal.
Dècada de 2000 i 2010: l’empresa diversifica els seus negocis. Naix Grup Pavasal.

El canvi de segle va portar amb si el desenvolupament de noves línies de negoci, com la construcció industrial i logística, i la diversificació a través de la creació de noves empreses especialitzades en àmbits com la mobilitat, l’edificació, l’energia o l’aigua.

Actualitat
PAVASAL HISTORIA 10

En l’actualitat, PAVASAL és un grup empresarial diversificat, sostenible i compromès amb el territori, que genera més de 1000 ocupacions directes i una xifra de negoci superior als 280 milions d’euros.