Qualitat

Pavasal es distingeix per la qualitat del seu treball i servei. El nostre afany pel treball ben fet és reconegut en el nostre sector i pels nostres clients com un valor diferencial de la companyia i queda plasmat en la nostra Política de Qualitat i Medi ambient. De la mateixa manera, l’actual mercat de la construcció es caracteritza pel creixent nivell d’exigència dels serveis requerits, la qual cosa ens obliga a competir innovant i assumint un desenvolupament constant de millores en els nostres serveis i processos productius.

ISO 9001IQNET

Calidad

Medi ambient

PPavasal dedica tots els recursos necessaris de l’organització per a garantir que, quant a la seua naturalesa i magnitud, tots els productes, serveis i activitats dutes a terme siguen respectuosos amb el medi ambient. Per això ha establit una Política de Qualitat i Medi ambient, una Política de Gestió Energètica i un sistema de Gestió Mediambiental, basat en la Norma UNE-EN-ISO 14001, en el qual es compromet a incorporar i a desenvolupar permanentment, a través del seu departament d’I+D, innovacions que reduïsquen l’impacte ambiental.

ISO 14001CO2 VerificadoISO 50001

Medioambiente

Seguretat i salut

Pavasal dedica els recursos necessaris per a garantir que totes les activitats que es duguen a terme en les seues oficines, instal·lacions i obres es realitzen sense riscos innecessaris que afecten la salut de la seua plantilla.

L’empresa, a través de la seua Política de Seguretat i Salut en el Treball, manté un compromís constant amb garantir les condicions de treball més enllà del mer compliment dels requisits legals i reglamentaris sobre seguretat i salut en el treball. El Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball implantat és certificat, per tercera part acreditada, sota l’estàndard de la norma ISO 45001.

Un compromís que es concreta en els nostres serveis de prevenció, presents en totes les delegacions, en accions de formació contínua, eines de consulta com el “portal salut” o campanyes de comunicació interna que mantenen i aprofundeixen en els compromisos preventius del propi individu, de l’equip de treball i de la totalitat de la plantilla.

Applus ISO 45001Zero Accidents PavasalSafety First

Seguridad y salud de las personas