Igualtat

La nostra finalitat principal és aconseguir un entorn laboral que garantisca i facilite la conciliació de la vida familiar i laboral i faça efectiu el principi d’igualtat en totes les àrees de l’empresa.

Pavasal compta amb el distintiu “Igualdad en la Empresa” concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Això és un reconeixement a l’excel·lència en l’aplicació i desenvolupament de mesures d’igualtat i posa en valor la nostra situació en termes d’igualtat en l’àmbit laboral. Gràcies a aquest distintiu, Pavasal forma part de les 170 empreses que pertanyen a la Xarxa DIE (Xarxa d’Empreses amb el Distintiu Igualtat en l’Empresa) que té com a finalitat intercanviar bones pràctiques i experiències en Igualtat d’oportunitats i la posada en comú de coneixement en aquesta matèria a través de jornades tècniques, grups de treball i estudis ad hoc.

Aquest reconeixement se suma al distintiu autonòmic, que Pavasal ve rebent des de 2012, atorgat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, el Visat i el Segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’.

Com a resultat dels Plans d’Igualtat implantats fins avui, Pavasal compta amb un Protocol d’actuació davant situacions d’Assetjament sexual i per Raó de sexe i un Protocol davant situacions d’Assetjament moral. També comptem amb un Manual de Conciliació i un Catàleg amb més de 30 mesures per a la igualtat i la conciliació. Així, cal destacar que la plantilla femenina de Pavasal actualment representa un 12,5% del total de la plantilla, front del 9,6% que les dones representen en el Sector de la Construcció.

Fent empresaIgualdad en la empresa