Persones

L’aposta de PAVASAL per les persones dona com a resultat una plantilla estable, talentosa i compromesa, amb:

864
treballadors/es
89
de treballadors indefinits
10
anys d’antiguitat mitjana
7
delegacions amb plantilla estable

Instal·laciones productives

Pedreres.

Instal·lacions de picada.

Plantes de fabricació d’aglomerat asfàltico en calent.

Plantes de fabricació d’aglomerat asfàltic en fred.

Plantes d’emulsions.

Plantes de formigó igrava ciment.

Plantes de gestió de residus (RCD).

Instalaciones productivas
Laboratorios

Laboratoris

Pavasal integra en la seua cadena de valor una infraestructura de laboratoris que exerceisen tres misiones principals:

El control de qualitat en la fabricació de matèries primeres i la seua posada en obra.

El desenvolupament de nous productes, tècniques i materials capaços de millorar l'eficiència i reduir l'impacte mediambiental.

La investigació en noves tecnologies.

Maquinària

Pavasal compta amb un complet parc de vehicles i maquinària, capaç de cobrir qualsevol necessitat en matèria de pavimentació:

Sitja de transferència.

Estenedores de secció completa.

Estenedores de cadena d'última generació.

Fresadores.

Piconadores tàndem i de corró combinat.

Maquinària lleugera.

Maquinaria