Canalització del barranc de Fraga

Canalització del barranc de Fraga

Castelló

2008-2011

Públic

Canalització del barranc de Fraga, Castelló de la Plana.