Condicionament Port De Querol N232 .

Condicionament Port De Querol N232 .

Castelló

2017-2021

Públic

Carreteres, Túnels, Viaductes

Obres de condicionament de la carretera N-232 en el tram Barranc de la Bota – Masía de la Torreta (PPKK 46+300 al 54+900).