Planta dessaladora de Sagunt

Planta dessaladora de Sagunt

València

2007-2010

Públic

Desaladores, Tractament d'aigües

Redacció del projecte i execució de les obres de la planta dessaladora de Sagunt, València.