Plataforma de la xarxa ferroviària de Cartagena (Tram 1)

Plataforma de la xarxa ferroviària de Cartagena (Tram 1)

Regió de Múrcia

2019-2020

Públic

Xarxes ferroviàries, Alta velocitat

Execució de xarxa separativa de sanejament i pluvials, proveïment, telefonia, senyalització, instal·lació elèctrica i actuacions contra el canvi climàtic.