Actualitat

PAVASAL HISTORIA 10

Actualitat

En l’actualitat, PAVASAL és un grup empresarial diversificat, sostenible i compromès amb el territori, que genera més de 1000 ocupacions directes i una xifra de negoci superior als 280 milions d’euros.