Blog

PROJECTE ULTRAPAV: PAVIMENTS D’ALTES PRESTACIONS

Dins de l’estratègia de PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. de potenciar el desenvolupament sostenible, es troba realitzant el projecte “PAVIMENTS D’ALTES PRESTACIONS MECÀNIQUES, SOSTENIBLES I SEGURS “ULTRAPAV”. El projecte es desenvoluparà durant el període 15/05/2018 a 15/11/2020, amb la col·laboració del CENTRE TECNOLÒGIC DE LA CONSTRUCCIÓ REGIÓ DE MURCIA (CTCON), havent obtingut el suport de CDTI dins del seu PROGRAMA de PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT, mitjançant la concessió d’una ajuda parcialment reembossable amb interessos de fins a 337.321,44 €, sobre el pressupost total acceptat per part de CDTI, que ascendeix a 630.154, 00€. Aquesta ajuda està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020.

El projecte esmentat té com a objectiu principal obtenir un paviment amb altes prestacions mecàniques, sostenible i segurs per a capes de rodadura en les carreteres. Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.