Dècada de 2000 i 2010: l’empresa diversifica els seus negocis. Naix Grup Pavasal.

Dècada de 2000 i 2010: l’empresa diversifica els seus negocis. Naix Grup Pavasal.

El canvi de segle va portar amb si el desenvolupament de noves línies de negoci, com la construcció industrial i logística, i la diversificació a través de la creació de noves empreses especialitzades en àmbits com la mobilitat, l’edificació, l’energia o l’aigua.