Dècades de 1940 i 1950: fundació i primers anys.

PAVASAL HISTORIA 2

Dècades de 1940 i 1950: fundació i primers anys.

PAVASAL va ser fundada en 1943 per José Luis de Quesada Pérez, amb el nom de Pavimentos de Asfalto y Alquitrán José Luis de Quesada. Hereu d’una xicoteta indústria familiar de destil·lació de quitrà que li proporcionava la matèria primera, l’empresari es va introduir durant la postguerra en l’àmbit de la pavimentació de carreteres.