Dècades de 1960 i 1970: temps de creixement.

PAVASAL HISTORIA 5

Dècades de 1960 i 1970: temps de creixement.

Gràcies al caràcter emprenedor, tenaç i innovador del seu fundador, l’empresa va evolucionar durant els anys 1950 i 1960, incorporant avanços tècnics avantguardistes a Europa i posicionant-se com a referent nacional en carreteres i paviments.

Amb l’audaç compra en 1962 de la primera planta de fabricació d’aglomerat asfàltic en calent, i les que van seguir, l’empresa es va situar entre els principals fabricants nacionals de mescles asfàltiques.