Dècades de 1980 i 1990: Pavasal amplia la seua activitat a l’obra civil i es consolida en el sector.

PAVASAL HISTORIA 6

Dècades de 1980 i 1990: Pavasal amplia la seua activitat a l’obra civil i es consolida en el sector.

En les dècades de 1980 i 1990 PAVASAL va ampliar els seus horitzons abastant l’execució d’obres civils de gran importància. Això va suposar un important salt qualitatiu i l’impuls definitiu per a convertir-se en la major empresa del seu sector en la Comunitat Valenciana.