Blog

PAVASAL SE SUMA AL DIA DE LA IGUALTAT SALARIAL

Pavasal, membre de la Xarxa DIE del Ministeri d’Igualtat, va participar en el Dia de la Igualtat Salarial. Un any més, Pavasal es va sumar a la conmemoració de Día Internacional de la Igualtat Salarial, aportant el seu gra d’arena amb accions de difusió interna i externa.

La data es va assenyalar mitjançant la publicació d’un cartell commemoratiu, i la seua rèplica digital en canals interns I externs.

Pavasal compta amb els distintius ”Igualtat en l’Empresa” concedit pel ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. A més, comptem des de 2012 amb el distintiu autonòmic otorgat per la Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, el Visat i el Segell ‘Fent Empresa. Igual en Oportunitats’.