Tanc de tempestes i depòsit E.D.A.R Totana

Tanc de tempestes i depòsit E.D.A.R Totana

Múrcia

2020-2021

Públic

Obres hidràuliques, Obra medioambiental, Sostenibilitat, Aigües residuals

Construcció d’un tanc de tempestes i un depòsit de laminació en l’E.D.A.R. de Totana, Múrcia. Actuació destinada a comptar amb un dispositiu de laminació de la xarxa de sanejament existent, completat amb una bassa de laminació per a emmagatzemar les aigües de pluja i impedir els abocaments directes al riu Guadalentín. El volum útil adoptat en el tanc de tempestes és de 1.944 m³. El volum útil adoptat en la bassa de laminació és de 13.686 m³.