Ferm, traçat i acessos carretera RM-217 Port Lumbreras

Ferm, traçat i acessos carretera RM-217 Port Lumbreras

Múrcia

2020-2021

Públic

Carreteres, Desmunts, Excavacions

Reparació del ferm, condicionament del traçat i ordenació d’accessos en la carretera RM-D17 PP.KK. 0+000 a 6+250 a Puerto Lumbreras, Murcia.

 Reparació de danys produïts pel terratrèmol de maig de 2011 a Lorca. Adequació del traçat per a disposar d’una carretera del tipus C-60 en tota la seua longitud. Condicionament de tota la plataforma, longitud 5.4 km. Adequació dels accessos a les instal·lacions i accessos a camins agrícoles principals.