DESENVOLUPAMENT D’EINES IA (DEEP LEARNING) PER AL DISSENY I CONTROL DE NOVES TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES RECICLADES EN FRED (PAVACOOL)

DESENVOLUPAMENT D’EINES IA (DEEP LEARNING) PER AL DISSENY I CONTROL DE NOVES TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES RECICLADES EN FRED (PAVACOOL)

2023

Agència Valenciana de la Innovació

Sostenibilitat, Deep learning

L’objectiu principal del projecte *PAVCOOL és el desenvolupament de noves tipologies de producció de mescla asfàltica en fred que reduïsquen la petjada de carboni actual de les mescles bituminoses utilitzades en la conservació viària urbana i interurbana. Per a això, es pretén desenvolupar una eina basada en la Intel·ligència Artificial (Deep Learning) que permetrà l’optimització en el disseny i el control de qualitat futur de les diferents tecnologies de fabricació en fred.

Actuació finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació (*VI) a través del Programa de Consolidació de la Cadena de Valor Empresarial per a l’exercici 2023-2025 (INNCAD/2023/113) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)