PROJECTE FORT: Desenvolupament de ferms bituminosos més resilients amb propietats millorades

PROJECTE FORT: Desenvolupament de ferms bituminosos més resilients amb propietats millorades

2021

Institut Valencià de la Innovació

Materials resilients, Sostenibilitat, Altes propietats, Ferms, Mescles asfàltiques, Ports

L’objectiu principal del projecte FORT és desenvolupar noves mescles asfàltiques per a l’obtenció de sistemes constructius més resilients amb propietats millorades i que, durant la seua vida útil, siguen més sostenibles en el temps. Es busca que aquestes solucions siguen més resistents desde el punt de vista mecànic, als agents químics i físics i, fins i tot, menys susceptibles a l’absorció tèrmica aïllant i estabilitzant el comportament mecànic de les mescles, així com, de les fluctuacions de la temperatura ambient que cada vegada estan sent més acusades a conseqüència del canvi climàtic. Una part fonamental d’aquesta investigació està focalitzada sobre l’obtenció de ferms asfàltics especialment dissenyats per a la seua aplicació en terminals de contenidors i vies portuàries.

Actuació finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) a través del Programa de Consolidació de la Cadena de Valor Empresarial per a l’exercici 2021-2023 (INNCAD/2021/3) i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.