PROJECTE OMICRON: Cap un manteniment, renovació i millar de carreteras més automatitzat i optimitzat mitjançant tecnologies robotitzades i eines intel·ligents d’ajuda a la presa de decisions

PROJECTE OMICRON: Cap un manteniment, renovació i millar de carreteras més automatitzat i optimitzat mitjançant tecnologies robotitzades i eines intel·ligents d’ajuda a la presa de decisions

2021

El projecte compta amb un consorci de 9 empreses i 7 universitats I centres tecnològics.

Automatització, Monitoratge, Robòtica, Realitat virtual, Seguretat, Multi - UAV, Drons, Digital twin, BIM, Manteniment

L’objectiu del projecte OMICRON és fomentar la industralització I l’automatització de les technologies de construcció, inspecció I manteniment de carreteres. Integrem una àmplia cartera de solucions, des de la inspecció fins a l’execució, per a millorar els nivells de seguretat; augmenter la disponibilitat, fiabilitat I capacitat de la xarxa de carreteras; reduir les interrupcions del tràfic I disminuir els costos de construcció I manteniment.

Per a això se van a desenvolupar i validar mitjançant demostradors en obra (corredors CEF) una àmplia varietat de tecnologies innovadores: 1) Inspecció digital (drons, comunicaciones V2X); 2) bessons digitals (DT) orientat a BIM; 3) eina predictiva per a la presa de decisions a través d’una plataforma intel·ligent de gestió (DST); 4) automatització i robótica intel·ligent, utilizan VR i AR, pr a tasques de manteniment, on s’augmente la seguretat, com: la col·laboració, neteja i esborrat de senyalització, l’estès de mescles asfàltiques, segellat de clivelles, substitució de barreras de seguretat i construcció modular de ponts mitjançant prefabricats.

Paging web del projecte: https://omicronproject.eu/