PROJECTE AEG CONTROL: Sistema de control del trànsit d’aeronaus i del paviment aeroportuari

PROJECTE AEG CONTROL: Sistema de control del trànsit d’aeronaus i del paviment aeroportuari

2018

Universitat Politécnica de Valencia

Sensorització, Control automàtic, Aeroports, Monitoratge, Temps real, Baix cost

El projecte AEG CONTROL té com objectiu principal desenvolupar un sistema nou de monitoratge del ferm aeroportuari, sense afecció al tràfic aeri, de baix cost i fàcil implantació capaç d’aportar informació de manera contínua i a temps real del mal estructural acumulat que presenta el ferm, així com, del mal que produeix cada aeronau sobre el paviment.

Actuación finançada por el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats – Agència Estatal d’Investigación a través de la convocatòria Reptes-Colaboració 2017 (RTC-2017-6063-4) i cofinançada per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).