PROJECTE ULTRAPAV: Paviments d’altes prestacions, sostenibles i segurs

PROJECTE ULTRAPAV: Paviments d’altes prestacions, sostenibles i segurs

2018

CTCON

Mescles asfàltiques semicalentes, AUTL, Rodadura, Estalvi CO2, Sostenibilitat, Medi Ambient

El projecte ULTRAPAV té com a objectiu principal el desenvolupament de paviments bituminosos amb altes prestacions mecàniques, sostenibles i segurs per a capes de rodadura de les carreteres, capaços de reduir la quantitat de recursos naturals, disminuir el consum de combustible dels vehicles, rebaixar la temperatura de fabricació de les mescles bituminoses, augmentar la seguretat viària mitjançant òptima resistència al lliscament i evitar l’emissió de partícules a l’atmosfera en disminuir el desgast dels pneumàtics i del ferm.

Actuació finançada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb el Programa Projectes I+D de 2018 (IDI-20181048) i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020.