PROJECTE AUTOTEMPLADAS: Mescles bituminoses autotemperades més eficaces medioambientalment (Ecoasfalt) Green Warm Asphalt

PROJECTE AUTOTEMPLADAS: Mescles bituminoses autotemperades més eficaces medioambientalment (Ecoasfalt) Green Warm Asphalt

2010

Nova Tecnología Rehabilitació i Reformes S.L i Fundació Investigació i Innovació per al desenvolupament social

Aglomerat en fred, Eficiència, Energia, Mescles Asfàltiques, Sostenibilitat, Medi ambient

L’objectiu principal del projecte és el desenvolupament de les tècniques de fabricació i posada en obra d’aglomerats en fred per a aconseguir mescles que presenten millors característiques tècniques que els actuals, podent ser utilitzades en situacions similars a les mescles en calent, amb un menor cost de recursos i consum energètic.

 L’addició d’un additiu denominat “Ecoasfalt” permet augmentar la quantitat d’emulsió i aigua en la mescla i a la vegada, elevar la temperatura al voltant dels 40°C per la reacció exotèrmica que es produeix. Permetent una mescla llista per a estendre i compactar, més manejable i compactable que la tradicional.

Creant un nou tipus de mescles que denominem: “Mescles autotemperades”.

Actuació finançada per l’Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria Valenciana (IMPIVA) a través de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana en el Programa d’investigació i desenvolupament tecnològic per a grans empreses (IMIDTF/2010/263) i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).