PROJECTE TERMOASFALT: Millora de les propietats térmiques d’asfalts mitjançant la utilizació de materials amb canvi de fase (PCMs)

PROJECTE TERMOASFALT: Millora de les propietats térmiques d’asfalts mitjançant la utilizació de materials amb canvi de fase (PCMs)

2010

Institut Tecnològic de la Construcció AIDICO

Mescles asfàltiques, Sostenibilitat, Medi Ambient, PCM, Seguretat viària, Estrès Tèrmic, Durabilitat

L’objectiu principal del project és l’obtenció de notes mescles asfàltiques que contraresten els efectes de les variacions tèrmiques que poden patir les mescles bituminoses, mantenint les mateixes característiques mecàniques que les actuals amb un menor cost mediambiental mitjançant l’ús de ‘Materials amb Canvi de Fase’ (PCMs). Amb això, és pretén impedir la formació de gel en la capa superficial augmentant la seguretat viària, així com, minimitzar les variacions tèrmiques, tant durant el procés de posada en obra, obtenint una millor qualitat d’execució, com posteriorment en servei evitant les fluctuacions entre el dia i la nit, la qual cosa es tradueix en un menor estrès térmic i una major durabilitat de mescla.

Actuació finançada per l’institut de la Xicoteta I Mitjana industrial Valenciana (IMPIVA) a través de la Conselleria d’Indústria, Comerç I Innovació de la Generalitat Valenciana (IMIDTF/2010/139) i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).