IASF – Intel·ligència artificial aplicada en la planificació, fabricació i execució de mescles asfàltiques

IASF – Intel·ligència artificial aplicada en la planificació, fabricació i execució de mescles asfàltiques

2021

Institut Valencià de la Innovació

Optimització, Intel·ligència Artificial

L’objectiu principal és digitalitzar completament un dels processos productius dins de l’empresa: la fabricació, el transport I l’estès de mescles bituminoses a totes les obres en les quals opera l’empresa, que permeta millorar la presa de decisions, emprant per a això una plataforma que integre analítica avançada mitjançant intel·ligència artificial I visualització de dades en el temps real amp el desenvolupament d’una eina tecnològica que permeta obtenir el millor resultat tant econòmic com mediambiental.