Archive

PROJECTE OMICRON: Cap un manteniment, renovació i millar de carreteras més automatitzat i optimitzat mitjançant tecnologies robotitzades i eines intel·ligents d’ajuda a la presa de decisions

L'objectiu del projecte OMICRON és fomentar la industralització I l'automatització de les technologies de construcció, inspecció I manteniment de carreteres. Integrem una àmplia cartera de solucions, des de la inspecció fins a l'execució, per a millorar els nivells de seguretat; augmenter la disponibilitat, fiabilitat I...

PROJECTE TERMOASFALT: Millora de les propietats térmiques d’asfalts mitjançant la utilizació de materials amb canvi de fase (PCMs)

L'objectiu principal del projecte és l'obtenció de noves mescles asfàltiques que contraresten els efectes de les variacions tèrmiques que poden patir les mezcles bituminoses, mantenint les mateases característiques mecàniques que les actuals amb un menor cost mediambiental mitjançant l'ús de ''Materials amb canvi de fase''...